Mesaj de felicitare Cu ocazia zilei de 1 septembrie

 Stimate director al liceului, onorat public, dragi elevi, părinți şi distinşi profesori!

 

În virtutea trecerii ireversibile a timpului, viaţa ne oferă un prilej de bucurie, atunci când bate insistent la uşă septembrie.

Trăim profund, toţi cei adunaţi aici, emoţia lui unu septembrie. Nu e întîmplător lucru deschiderea anului de învăţămînt la această dată. E un timp şi un spaţiu plin de multe semnificaţii.

Unu e sinonim cu începutul, cu chemarea, cu speranţa, cu visul, de ce nu – cu steaua; e simbolul omului în picioare, singura fiinţă vie, bucurîndu-se de această însuşire, e cifra omului, care se înalţă prin cunoaştere la un nivel de fiinţă superioară; e emblema omului activ; e timpul cu deschidere spre doruri de mister, de adânc, de înalt şi de departe.

Dumneavoastră, cei de la liceul „Mihai Eminescu” sunteţi marcaţi de lumina cifrei 1. Aţi demonstrat-o de nenumărate ori prin elevii care au absolvit cu succes liceul, fiind înmatriculaţi la cele mai prestigioase facultăţi ale instituţiilor din ţară şi de peste hotare şi prin diplomele de gradul întâi obţinute  la diferitele concursuri municipale şi republicane.

Am constatat cu mândrie că instituţia dumneavoastră a devenit o centrare de profund cuget şi spirit a nordului Republicii Moldova.

De aici porneşte marea călătorie în domeniul cunoaşterii.

E necesar să menţionez că frumoasa imagine a liceului se datorează echipei manageriale şi cadrelor didactice, care, adevăraţi dascăli fiind, cu îndelungă răbdare şi dreaptă socotelă, luminează lăuntricul şi mintea elevului.

Ceea ce am învățat eu, în calitate de colegă de breaslă a dumneavoastră, este crezul că dacă simți că ai suficientă vigoare ca să te afirmi, dacă nu te mulțumești cu victoria zilei curente și vrei să fii mai bun decât ai fost ieri, atunci locul tău e în școală, alături de copii, acolo, unde ia naștere și se oțelește spiritualitatea neamului.

Doamnelor și domnilor, am avut în ultimii ani sentimentul că trăim într-o societate în care profesia noastră nu mai are căutare, că valorile tradiționale s-au cam răsturnat și că nu mai avem parte de respectul cuvenit, dar m-am bucurat să văd că printre cei chemați să lumineze minți există personalități care se „încăpățânează” să facă această meserie pe cât de grea, pe atât de frumoasă și generoasă.

În acest scop avem nevoie doar de două lucruri: o DRAGOSTE și o VOCAȚIE. Dar ambele – adevărate.

Stimați colegi, Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea liberal-democrată vă apreciem mult pentru înţelepciunea şi răbdarea, nobleţea şi onestitatea, sacrificiul şi munca colosală depusă în formarea şi educarea personalităţii de azi.Noi, legiuitorii, optăm pentru politici educaționale, care ar pune accentul pe valoarea personalității profesorului, pe individualitatea copiilor, care sânt deosebiți ca și florile câmpurilor și dealurilor noastre. Ei au nevoie de o educație pe măsură, adică de calitate, performantă, competitivă cu cea din Uniunea Europenă și din întreaga lume.

Vă mulţumim pentru faptul că ţineţi la prestigiul profesiei. Vă urăm o activitate rodnică şi putere de muncă în acumularea capitalului intelectual al ţării noastre.

Elevilor le urăm dor de doruri multe, iar părinţilor să se realizeze prin bucuriile şi succesele odraslelor.

 

Cu respect,

Maria CIOBANU

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Deputatul Maria Ciobanu - Pagină oficială